หมวดหมู่: ข้าวกล้อง

ข้าวจ้าวแดง คืออะไร

ข้าวจ้าวแดง

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย นอกจากปลูกไว้เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไว้เพื่อส่งออกอีกด้วย ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่และอยู่ในลำดับต้นๆของโลก ปัจจุบันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

ข้าวจ้าวแดง คืออะไร

การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นมาหลากหลายชนิด ข้าวเจ้าแดง เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาสายพันธ์ ลักษณะที่บ่งบอกคือเป็นข้าวที่มีสีแดง หรือมีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวสีแดงถึงจนถึงน้ำตาลเข้ม มีหลายชนิด เช่น ข้าวหอมแดงหรือหอมมะลิแดง ข้าวหอมมันปู ข้าวแดงพันธุ์สังข์หยด ปกติข้าวแดงนั้นจะนิยมบริโภคเป็นข้าวกล้องล้วนๆ หรือผสมกับข้าวขาวรับประทาน

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการ ระบุว่ามีผลงานการวิจัยพบว่าวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป จากยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนมาสู่ยุคอุตสาหกรรม ใช้พลังงานน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา อย่างเช่นโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เมื่อร่างกายขาดสมดุลทำให้เกิดโรคภัยได้ง่าย
การแก้ปัญหาและป้องกันโรคได้ง่ายและประหยัดที่สุดคือ การส่งเสริมให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงคุณภาพและในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งข้าวคืออาหารหลักของคนไทย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ข้าวจ้าวแดง กับการพัฒนาสายพันธุ์
ข้าวแดงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวป่าที่เป็นวัชพืช และข้าวแดงที่ใช้บริโภคจะเป็นข้าวที่มีเมล็ดเรียวยาวนำมาหุงสุกรับประทานได้และมีคุณค่าสารอาหารต่างๆ มากมาย ในอดีตเป็นข้าวสำหรับพลทหารที่ประจำการอยู่ หรือนักโทษในเรือนจำ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้กลายเป็นข้าวสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้น

ประโยชน์และสรรพคุณของข้าวแดง
ข้าวแดงหรือข้าวจ้าวแดงทุกชนิด มีประโยชน์และสรรพที่เหมาะกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ ดังนี้
1.มีสารอาหารที่สำคัญและช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก
2.มีวิตามินบีช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
3.ช่วยป้องกันโรคผิวหนังต่างๆ
4.ช่วยลดอาการเป็นตะคริว
5.ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือด
6.ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ทำให้การขับถ่ายเป็นปกติ ป้องกันโรคท้องผูก และมะเร็งลำไส้
7.ช่วยในการทำงานของระบบประสาทต่างๆ

สรุปได้ว่า ข้าวแดงหรือข้าวจ้าวแดงมีคุณสมบัติคล้ายกับการทานข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ คือมีศักยภาพในการช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้ดีได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย

ข้าวหอมนิลคุณประโยชน์ของข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิล เป็นข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม ถึงแม้จะมีราคาแพงเนื่องจากขั้นตอนการปลูกต้องดูแลมากเป็นพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวให้อยู่ครบถ้วน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้มีผู้ปลูกข้าวหอมนิลไม่มากัก แม้ข้าวหอมนิลจะไม่ใช่ข้าวเศรษฐกิจ แต่ก็มีกลุ่มคนที่รักสุขภาพให้ความสนใจและนิยมบริโภค ส่วนความเป็นมาของพันธุ์ข้าวหอมนิลเป็นมาอย่างไร มาหาคำตอบกันได้เลยค่ะ

ความเป็นมาของข้าวหอมนิล

ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์จีน ซึ่งชาวจีนโบราณเรียกว่าข้าวจักรพรรดิ์ เพราะถือเป็นข้าวเสวยสำหรับจักรพรรดิเท่านั้น ลักษณะของข้าวหอมนิลจะมีสีม่วงเข้ม นิยมรับประทานเป็นข้าวกล้อง โดยผ่านการสีครั้งเดียวให้เปลือกหุ้มเมล็ดข้าวหลุดออก แต่ยังคงเหลือเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารเท่านั้น
ลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวหอมนิล

ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวนาสวน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 95 วันหลังหว่าน จุดอ่อนเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานโรค ขอบใบแห้ง และถูกรบกวนจากแมลงทั่วไปได้ง่าย การปลูกจึงต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่วนใหญ่เป็นพืชออแกนิคทำให้มีเกษตรกรผู้ปลูกน้อยจึงเป็นข้าวที่มีราคาแพง
คุณประโยชน์ของข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิลนิยมบริโภคเป็นข้าวกล้อง ข้าวกล้องคือ ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตที่สีเพียงครั้ง ส่วนที่เหลือจึงเป็นเนื้อหรือเมล็ดข้าว และทั้งหมดที่ได้เรียกว่าข้าวกล้อง ซึ่งประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อข้าว ส่วนที่เหลือคือเยื่อหุ้มเมล็ด จะมีเส้นใยอาหารสูง และมีเกลือแร่ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้าวกล้องยังอุดมไปด้วยวิตามินบีที่อยู่ในจมูกข้าว ช่วยรักษาโรคเหน็บชา และช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังเหี่ยวย่นได้เป็นอย่างดี
ปัญหาของการบริโภคข้างหอมนิลหรือข้าวกล้อง

ข้าวหอมนิลหรือข้าวกล้อง มีจุดอ่อนหรือข้อด้อยซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนต้องการนำไปทานเพื่อดูแลสุขภาพ คือเป็นข้าวที่สุกยาก หากทานเฉพาะข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลล้วนๆจะแข็งไม่น่ารับประทาน ต่อมาได้มีการพัฒนาจนสามารถนำมาหุงผสมกับข้าวเจ้าทั่วไปและสุกพร้อมกันได้ ทำให้ลดต้นทุนการทานข้าวกล้องลงได้มาก
ปัจจุบันข้าวกล้องจากข้าวหอมนิลได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากนำมาทานเพื่อสุขภาพโดยการหุงผสมกับข้าวขาวทั่วไปแล้ว ข้าวกล้องยังนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพออกจำหน่ายหลายชนิด

ประวัติความเป็นมาข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด

การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว ทำให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ได้บริโภคข้าวที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ แต่ก็ยังมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายชนิดที่ยังได้รับความนิยมแม้จะเป็นข้าวที่ปลูกยากและอาจเหมาะสำหรับการปลูกในบางพื้นที่เท่านั้น ข้าว สังข์ หยด เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ข้าวที่มีความน่าสนใจ

ประวัติความเป็นมา ข้าว สังข์ หยด

ข้าว สังข์ หยด เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีของภาคใต้ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จไปยังฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด ซึ่งทรงนำมาเสวยและรับสั่งว่าอร่อย ทรงโปรดให้นำข้าวสังข์หยดกลับมาปลูกใหม่เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ และสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้ง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง

ข้าวสังข์หยด

ลักษณะของพันธุ์ข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และเป็นข้าวนาปีปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง ลักษณะพิเศษคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง รสชาติของข้าวใหม่หุงสวยจะนุ่ม หอม และมันกินคล้ายข้าวเหนียว แต่เป็นข้าวที่ปลูกยาก การปลูกในเชิงพานิชย์จึงมีน้อย เนื่องจากคนไม่นิยมปลูก ส่วนใหญ่เกษตรกรมักปลูกไว้เป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือเอาไว้ทำบุญถวายพระ

สำหรับคนรักสุขภาพนิยมทานข้าวสังข์หยด เพราะเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเล็ดสีแดง ซึ่งอุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และไนอาซีน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ปลูกและนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ จำหน่ายให้กับคนที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และแม้ข้างกล้องหรือข้าวซ้อมมือสังข์หยดจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัม 80-90 บาท ก็ยังเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

นอกจากข้าวสังข์หยด จะเป็นสุดยอดข้าวพื้นเมืองจากภาคใต้แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อที่ว่า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” อีกด้วย

สินค้าแนะนำ

ทับทิมชุมแพ
ทับทิมชุมแพ

ประโยชน์ของข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก

ปัจจุบันการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนที่รักสุขภาพ จากเดิมจะมีเพียงข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเท่านั้น เมื่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวจนได้พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมาใหม่ๆหลายรูปแบบ ข้าวกล้อง งอก เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากข้าว

ข้าวกล้อง งอก คืออะไร

ข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice) หรือ GABA – rice คือ การนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ซึ่งปกติข้าวกล้องจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้ว เช่น มีใยอาหาร มีวิตามินซี วิตามินอี กาบา (GABA) และกรดหรือแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยป้องกันโรคและรักษาสมดุลทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้น เมื่อนำข้าวกล้องมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอก ทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหารโดยเฉพาะ GABA เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นข้าวกล้องงอกที่หุงสุกยังอ่อนนุ่ม รับประทานง่ายกว่าข้าวกล้องทั่วไป

ข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก

ประโยชน์ของข้าวกล้องงอก
1.ในข้าวกล้องงอกมีสารอาหารสำคัญคือ กาบา (GABA) ซึ่งเป็นกรดอะมิโน จะทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย และกระตุ้นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย

2.มีผลวิจัยระบุว่าข้าวกล้องงอกช่วยลดความดันโลหิต ลดน้ำหนัก ช่วยให้ผิวพรรณดี ป้องกันการเกิดฝ้า ชะลอความแก่ ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นของผิว

3.ใยอาหารที่ได้จากข้าวกล้องงอก ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันมะเร็งลำไส้ และลดอาการท้องผูกได้

4.สารกาบา (GABA) ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ (ความจำเสื่อม) ทำให้จิตใจสงบ ลดความเครียดวิตกกังวล ลดความดันโลหิต

5.สารกาบาในข้างกล้อง เหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน เพราะเป็นเหมือนอาหารบำรุงสมอง ช่วยให้สมองสดชื่น แจ่มใส ความคิดฉับไว รักษาสมดุลในสมอง

ข้าวกล้องงอก คือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพ และข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้ว การดูแลตนเองด้วยการทานข้าวที่มีประโยชน์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับคนที่รักสุขภาพอย่าลืมติดตาม ricedee.com นะคะเพราะเราจะมีเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องข้าวมานำเสนอในหลายๆรูปแบบค่ะ

ข้าวสุขภาพทับทิมชุมแพ

ข้าวทับทิมชุมแพ

ปัญหาสุขภาพของคนเราส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต และความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออาหารสำเร็จรูปพร้อมทานกลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นว่ามีการนำข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี่มาผลิตเป็นอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวของคนรักสุขภาพ

เมื่อพฤติกรรมการทานอาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ กลายเป็นการทานอาหารซ้ำๆที่มี
ผลต่อสุขภาพจากการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน การเลือกทานข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่น ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นวิธีดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งข้าวทับทิมชุมแพเป็นข้าวเจ้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น โดยเฉพาะข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่ม มีสีแดงใส คล้ายสีของทับทิม

ประวัติความเป็นมาของข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 กลายพันธุ์จากรังสีทรงต้นเตี้ยเป็นพันธุ์แม่กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเป็นพันธุ์พ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ในฤดูนาปรังปี 2549 เป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทั้งปี ต้นเตี้ยโดนลมพัดให้หักล้มง่าย และเป็นข้าวอายุสั้น ตั้งแต่เพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาเพียง 130 วัน ปลูกได้ดีในพื้นที่นาช่วงฤดูฝน และนาชลประทานในพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ

ต้นข้าว-ทับทิมชุมแพ
ข้าวทับทิมชุมแพ

ประโยชน์ของข้าวทับทิมชุมแพต่อสุขภาพ
จากงานวิจัยพบว่า ข้าวทับทิมชุมแพมีความนุ่มมากกว่าข้าวหอมมะลิข้าว และมีสารอาหารมากกว่าพันธุ์ข้าวอื่นๆอย่างเช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุงถึง 3 เท่าตัว และมี “สารแอนโทไซยานิน” เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านทานโรคเบาหวานได้

ข้าวทับทิมชุมแพ นอกจากเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถปลูกสร้างรายได้ให้กับเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ เนื่องจากปลูกได้ทั้งปีโดยการปลูกทุกเดือนแบบหมุนเวียน ถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้การปลูกพืชผักออแกนิกทั่วไป
ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญเน้นการทานอาหารที่ได้จากธรรมชาติเป็นสินค้าออแกนิกปลอดจากสารพิษ หรือมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ข้าวทับทิมชุมแพถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพค่ะ

ข้าวไรซ์เบอรี่ กับการดูแลสุขภาพ

ข้าวไรซ์เบอรี่ กับการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเลือกทานอาหารที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น การทานข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพ เนื่องจากเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือ ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวสายพันธุ์ไทยที่คนไทยโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเป็นผู้ปรับปรุงสายพันธุ์

ประวัติความเป็นมาของข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่ มีกำเนิดมาจากการคิดและปรับปรุงสายพันธ์ของ รศ.ดร.อภิชาติ และทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำข้าวเจ้าหอมนิล มาผสมข้ามสายพันธุ์กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวที่มีลักษณะดีและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และที่สำคัญได้ยังได้ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ห้ามมีการนำไปขยายพันธุ์ในเชิงการค้าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก วช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าวไรซ์เบอรี่
ไรซ์เบอรี่

ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวเจ้ามีสีม่วงเข้มคล้ายกับผลเบอร์รี่ ในขั้นตอนการผลิตผ่านการขัดสีเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงยังทำให้คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างครบถ้วน สรรพคุณ และคุณค่าทางอาหารของข้าวไรซ์เบอรี่ ก็คือมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรในตัวอุดมไปด้วยโฟเลจ ธาตุเหล็ก วิตามินซี วิตามินอี และเส้นใย ซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ช่วยบำรุงสุขภาพ เช่น

– ช่วยบำรุงร่างกาย
– บำรุงระบบประสาท
– มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน ช่วยชะลอความแก่
– ลดระดับไขมัน และคอเรสเตอรอลได้
– ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
– ป้องกันโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม และโรคโลหิตจาง

ข้าวไรซ์เบอรี่ กับการดูแลสุขภาพ
ข้าวไรซ์เบอรี่ รวมถึงข้าวกล้องจากข้าวไรซ์เบอรรี่ มีคุณประโยชน์มากมาย ทำให้มีการนำเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาบำบัดในทางการแพทย์ และนำไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูป

ข้าวไรซ์เบอรี่ เหมาะกับการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่คนวัยทำงานที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทานข้างไรซ์เบอรี่หรือข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ สามารถป้องกันโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน และคนที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอรี่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ เนื่องจากเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ดูแลรักษายาก ต้องได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งต้องปลูกในสภาพอากาศเย็น ไม่เช่นนั้นอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในข้าวไรซ์เบอรี่ลดน้อยลง ดังนั้นการทานข้าวไรซ์เบอรี่จึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศและทุกวัย

6 พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนเราทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเน้น ความสะดวกสบายด้วยการเลือกทานอาหารปรุงสำเร็จหรือทานอาหารสำเร็จกันมากขึ้น

6 พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

จากปัญหาที่กล่าวมา ทำให้นักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการต่างๆเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อสุขภาพขึ้น เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปรับปรุงพันธุ์จึงมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ดังนี้

1.ข้าวกล้อง
ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่ไม่ผ่านการขัดสีโดยที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ ทำให้มีคุณค่าและสารอาหารที่มีประโยชน์ ในอดีตนิยมเรียกว่าข้าวซ้อมมือ เนื่องจากสมัยโบราณจะใช้วิธีตำข้าวแทนการสีด้วยเครื่องจักร โดยทั่วไปข้าวกล้องทำจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์เพียงนำข้าวมาสีและไม่ขัดขาว ก็จะเรียกว่าข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือทั้งหมด

2.ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวที่เกิดขึ้นใหม่ จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เป็นพันธุ์ข้าวที่กำลังได้รับความนิยมจากคนที่รักสุขภาพ สารอาหารสำคัญได้แก่โอเมก้า 3 มีประโยชน์ต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง วิตามินอี ชะลอความแก่ บำรุงผิวพรรณ เบต้าแคโรทีน ชะลอความแก่ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และช่วยบำรุงสายตา

3.ข้าวเหนียวก่ำลืมผัว
ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนไทยทางภาคเหนือและภาคอีสาน ข้าวก่ำลืมผัวเป็นข้าวเหนียวที่มีสีม่วงดำ หุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อย หากสีเป็นข้าวกล้องจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบการขับถ่าย และมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ

4.ข้าวมันปู
ข้าวมันปู เป็นข้าวพันธุ์หนึ่งที่มีเยื่อหุ้มเปลือกข้าวเป็นสีแดงแบบสีมันปู อยู่ในกลุ่มข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ นอกจากมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังผลิตออกมาในรูปยีสต์สีแดงใช้ประกอบอาหารและเป็นสมุนไพรรักษาโรค

5.ข้าวแดงพันธุ์สังข์หยด
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์ไทยแท้ที่มีมานานแล้ว เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2543สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงปลูกข้าวสังข์หยดเพื่อขยายพันธุ์เพิ่ม
ลักษณะของข้าวแดงพันธุ์สังข์หยด แตกต่างจากพันธุ์ข้าวทั่วไป โดยปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงอ่อนๆ ถึงแดงเข้มนิยมรับประทานแบบข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่งให้ประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือทั่วไป

6.ข้าวหอมนิล
ข้าวหอมนิลเป็นพันธุ์ข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และมีมากกว่าข้าวสีอื่นๆ อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินอี วิตามินบี แคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี น้ำมันรำข้าว สารต้านอนุมูลอิสระ ใยอาหาร แอนโทไซยานิน กรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 และฟอสฟอรัส เป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ

การปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ถือเป็นความโชคดีของคนไทยที่นอกจากมีสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ข้าวยังเป็นอาหารหลักถึงแม้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ก็คงทานข้าวเป็นอาหารหลัก สายพันธุ์ข้าวเหล่านี้ยังนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน

ข้าวกล้องแตกต่างจากข้าวซ้อมมืออย่างไร

ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ

อาหารหลักของคนไทยก็คือข้าว และข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดก็คือข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ แต่เชื่อว่ามีหลายคนที่สงสัยว่าข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือแตกต่างกันอย่างไร หรือบางคนอาจเข้าใจผิดว่าเข้ากล้องและข้าวซ้อมมือเป็นข้าวชนิดเดียว วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันค่ะ

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวกล้อง หมายถึง ข้าวที่สีเอาเปลือกออกหรือผ่านขั้นตอนการสีเพียงครั้งเดียว โดยที่จมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวยังอยู่ ลักษณะของข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนั้นข้าวกล้องยังมีเส้นใยอาหารที่ช่วยป้องกันการดูดซึมไขมันชนิดอิ่มตัว สารอาหารในข้าวกล้องที่ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานดีขึ้น

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวซ้อมมือ หมายถึงอะไร
ข้าวซ้อมมือ คือข้าวกล้องที่นำมาผ่านกระบวนการขัดสีเพิ่มขึ้น เพื่อขัดเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกไปเพียงบางส่วน ซึ่งจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ข้าวที่หุงสุกแล้วมีความนุ่ม ทานง่ายขึ้น คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่ครบ เว้นแต่เส้นใยอาหารและเกลือแร่บางส่วนอาจสูญเสียไปบ้าง

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ

ข้าวกล้อง แตกต่างจากข้าวซ้อมมืออย่างไร
จากความหมายของข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือที่กล่าวมา จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันน้อยมาก เพราะข้าวซ้อมมือก็คือการนำข้าวกล้องมาขัดสีเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวกล้องที่นำมาบริโภคจะมีข้อด้อยคือแข็งและหุงสุกยาก การนำมาทานส่วนใหญ่จะผสมรวมกับข้าวขาวทั่วไปในอัตราส่วน ข้าวกล้อง 1 ส่วน ผสมกับข้าวขัดขาวทั่วไป 2 ส่วน

ส่วนข้าวซ้อมมือ ที่เกิดจากการนำข้าวกล้องมาขัดสีเพิ่มขึ้น ก็เพื่อให้ข้าวมีความนุ่มและทานง่ายขึ้น สามารถหุงข้าวซ้อมมือทานแทนข้าวขัดขาวได้เลยโดยไม่ต้องนำมาผสมกับข้าวขัดขาวเหมือนกับข้าวกล้อง ดังนั้นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือจึงไม่ใช่ข้าวชนิดเดียวกัน แต่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

ในอดีตข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือก็คือข้าวทุกสายพันธุ์ที่นำมาสีเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เป็นข้าวกล้อง และนำมาตำด้วยมือเพื่อให้ได้ข้าวซ้อมมือต่อมาข้าวซ้อมมือก็คือการนำข้าวกล้องมาขัดสีเพิ่ม แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ๆ และทำให้ได้ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือที่มีความหอม นุ่มอร่อยมากขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ หอมและนุ่มใกล้เคียงข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ หอมนุ่มหนึบ