ป้ายกำกับ: หอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิของไทยดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย ดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ในช่วงต้นปี 2559 ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นเดียวกัน พิเศษไปกว่านั้นไทยยังเป็นประเทศต้นกำเนิดในการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย

ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นข้าวนาปีที่ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ เม็ดเรียวยาวสีขาวหรือครีมอ่อนๆใสเป็นเงา หุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ

ข้าวหอมมะลิ

ทำให้เป็นข้าวที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทย จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างชื่อเสียงทำให้ต่างชาติรู้จักข้าวหอมมะลิของไทยไปทั่วโลก

ความเป็นมาของข้าวหอมมะลิ
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ กำเนิดข้าวหอมมะลิเริ่มขึ้นเมื่อปี 2493-2494 โดยพนักงานของกรมการข้าว ชื่อ นายสุนทร สีหะเนิน ได้รับมอบหมายให้ออกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก และในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เก็บคัดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 199 รวง มีการระบุหมายเลขไว้อย่างชัดเจน และได้ส่งไปทดลองปลูกที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ไปทดลองและทดสอบในพื้นที่ปลูกข้าวตามภาคต่างๆ ทำให้พบว่าข้าวหอมมะลิรวงหมายเลขที่ 105 ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ดินทรายภาคอีสาน เมล็ดข้าวเรียวยาว ความหอมของข้าวยังคงเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนโดยปลูกเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม ทำให้การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ขยายผลออกไปจนทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ