ป้ายกำกับ: ข้าวหอม

ประวัติความเป็นมา ข้าวหอมปทุม

ข้าวหอมปทุม

ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดียิ่งขึ้น และนอกจากเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกแล้ว ข้าวไทยยังมีคุณภาพหอม นุ่ม อร่อย เพราะมีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ข้าวหอมปทุมเทพ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวคุณภาพที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

ประวัติความเป็นมา ข้าวหอมปทุม

จากเดิมข้าวหอมปทุมธานี 1 เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นเมล็ดเรียวสวย หุงสุกแล้วหอมนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ เกษตรกรนิยมปลูกกันมานาน ต่อมาได้มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยผสมกับข้าวหอมมะลิ 105 ทำให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นและบางช่วงฤดูราคาสูงถึงเกวียนละ 10000 บาท เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก เมื่อเมล็ดพันธุ์ขาดตลาดจึงมีการเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่ายโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทำให้พันธุ์ข้าวหอมประทุมที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวไม่มีหลงเหลืออยู่เลย

ข้าวหอม

พันธุ์ข้าวหอมประทุมเทพ เกิดจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทำการคัดสายพันธุ์จากข้าวหอมประทุมธานี 1 เดิม เมื่อทรงคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และปลูกทดลองจนได้พันธุ์ข้าวหอมประทุมที่มีการแตกกอที่ดีมากๆตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี ให้ผลผลิตสูงทางมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี จึงได้ให้ชื่อข้าวพันธุ์ที่ทรงคัดและปลูกขึ้นใหม่นี้ว่า ข้าวหอมประทุมเทพ

ลักษณะของพันธุ์ข้าวหอมประทุมเทพ
ข้าวหอมประทุมเทพ เป็นข้าวเจ้าหอมสามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุการเก็บเกี่ยวเพียง 110-125 วัน ผลผลิตประมาณ 800-900 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่นของข้าวหอมประทุมเทพ นอกจากหุงสุกแล้วข้าวนุ่มมีกลิ่นหอมคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิ 105 พันธุ์ข้าวทนต่อโรคและยังสามารถตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี

ปัจจุบันนอกจากข้าวไทยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกแล้ว การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องยังทำให้คนไทยมีข้าวพันธุ์ดีไว้ทานแล้วยังเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยค่ะ

ข้าวหอมมะลิของไทยดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย ดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ในช่วงต้นปี 2559 ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นเดียวกัน พิเศษไปกว่านั้นไทยยังเป็นประเทศต้นกำเนิดในการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย

ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นข้าวนาปีที่ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ เม็ดเรียวยาวสีขาวหรือครีมอ่อนๆใสเป็นเงา หุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ

ข้าวหอมมะลิ

ทำให้เป็นข้าวที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทย จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างชื่อเสียงทำให้ต่างชาติรู้จักข้าวหอมมะลิของไทยไปทั่วโลก

ความเป็นมาของข้าวหอมมะลิ
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ กำเนิดข้าวหอมมะลิเริ่มขึ้นเมื่อปี 2493-2494 โดยพนักงานของกรมการข้าว ชื่อ นายสุนทร สีหะเนิน ได้รับมอบหมายให้ออกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก และในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เก็บคัดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 199 รวง มีการระบุหมายเลขไว้อย่างชัดเจน และได้ส่งไปทดลองปลูกที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ไปทดลองและทดสอบในพื้นที่ปลูกข้าวตามภาคต่างๆ ทำให้พบว่าข้าวหอมมะลิรวงหมายเลขที่ 105 ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ดินทรายภาคอีสาน เมล็ดข้าวเรียวยาว ความหอมของข้าวยังคงเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนโดยปลูกเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม ทำให้การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ขยายผลออกไปจนทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ