ป้ายกำกับ: ข้าวสุขภาพ

ข้าวสุขภาพทับทิมชุมแพ

ข้าวทับทิมชุมแพ

ปัญหาสุขภาพของคนเราส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค ความเร่งรีบในการดำเนินชีวิต และความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออาหารสำเร็จรูปพร้อมทานกลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นว่ามีการนำข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี่มาผลิตเป็นอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวของคนรักสุขภาพ

เมื่อพฤติกรรมการทานอาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ กลายเป็นการทานอาหารซ้ำๆที่มี
ผลต่อสุขภาพจากการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน การเลือกทานข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่น ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นวิธีดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งข้าวทับทิมชุมแพเป็นข้าวเจ้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น โดยเฉพาะข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่ม มีสีแดงใส คล้ายสีของทับทิม

ประวัติความเป็นมาของข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพเกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 กลายพันธุ์จากรังสีทรงต้นเตี้ยเป็นพันธุ์แม่กับข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเป็นพันธุ์พ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ในฤดูนาปรังปี 2549 เป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทั้งปี ต้นเตี้ยโดนลมพัดให้หักล้มง่าย และเป็นข้าวอายุสั้น ตั้งแต่เพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลาเพียง 130 วัน ปลูกได้ดีในพื้นที่นาช่วงฤดูฝน และนาชลประทานในพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ

ต้นข้าว-ทับทิมชุมแพ
ข้าวทับทิมชุมแพ

ประโยชน์ของข้าวทับทิมชุมแพต่อสุขภาพ
จากงานวิจัยพบว่า ข้าวทับทิมชุมแพมีความนุ่มมากกว่าข้าวหอมมะลิข้าว และมีสารอาหารมากกว่าพันธุ์ข้าวอื่นๆอย่างเช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุงถึง 3 เท่าตัว และมี “สารแอนโทไซยานิน” เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านทานโรคเบาหวานได้

ข้าวทับทิมชุมแพ นอกจากเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถปลูกสร้างรายได้ให้กับเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ เนื่องจากปลูกได้ทั้งปีโดยการปลูกทุกเดือนแบบหมุนเวียน ถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้การปลูกพืชผักออแกนิกทั่วไป
ปัจจุบันคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญเน้นการทานอาหารที่ได้จากธรรมชาติเป็นสินค้าออแกนิกปลอดจากสารพิษ หรือมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ข้าวทับทิมชุมแพถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพค่ะ