ป้ายกำกับ: ข้าวจ้าวแดง

ข้าวจ้าวแดง คืออะไร

ข้าวจ้าวแดง

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย นอกจากปลูกไว้เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกไว้เพื่อส่งออกอีกด้วย ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่และอยู่ในลำดับต้นๆของโลก ปัจจุบันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

ข้าวจ้าวแดง คืออะไร

การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นมาหลากหลายชนิด ข้าวเจ้าแดง เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาสายพันธ์ ลักษณะที่บ่งบอกคือเป็นข้าวที่มีสีแดง หรือมีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวสีแดงถึงจนถึงน้ำตาลเข้ม มีหลายชนิด เช่น ข้าวหอมแดงหรือหอมมะลิแดง ข้าวหอมมันปู ข้าวแดงพันธุ์สังข์หยด ปกติข้าวแดงนั้นจะนิยมบริโภคเป็นข้าวกล้องล้วนๆ หรือผสมกับข้าวขาวรับประทาน

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการ ระบุว่ามีผลงานการวิจัยพบว่าวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป จากยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนมาสู่ยุคอุตสาหกรรม ใช้พลังงานน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา อย่างเช่นโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เมื่อร่างกายขาดสมดุลทำให้เกิดโรคภัยได้ง่าย
การแก้ปัญหาและป้องกันโรคได้ง่ายและประหยัดที่สุดคือ การส่งเสริมให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงคุณภาพและในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งข้าวคืออาหารหลักของคนไทย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ข้าวจ้าวแดง กับการพัฒนาสายพันธุ์
ข้าวแดงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวป่าที่เป็นวัชพืช และข้าวแดงที่ใช้บริโภคจะเป็นข้าวที่มีเมล็ดเรียวยาวนำมาหุงสุกรับประทานได้และมีคุณค่าสารอาหารต่างๆ มากมาย ในอดีตเป็นข้าวสำหรับพลทหารที่ประจำการอยู่ หรือนักโทษในเรือนจำ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้กลายเป็นข้าวสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้น

ประโยชน์และสรรพคุณของข้าวแดง
ข้าวแดงหรือข้าวจ้าวแดงทุกชนิด มีประโยชน์และสรรพที่เหมาะกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ ดังนี้
1.มีสารอาหารที่สำคัญและช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก
2.มีวิตามินบีช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
3.ช่วยป้องกันโรคผิวหนังต่างๆ
4.ช่วยลดอาการเป็นตะคริว
5.ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือด
6.ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ทำให้การขับถ่ายเป็นปกติ ป้องกันโรคท้องผูก และมะเร็งลำไส้
7.ช่วยในการทำงานของระบบประสาทต่างๆ

สรุปได้ว่า ข้าวแดงหรือข้าวจ้าวแดงมีคุณสมบัติคล้ายกับการทานข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ คือมีศักยภาพในการช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้ดีได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย