หมวดหมู่: การปลูกข้าว

3 วิธีทำนาข้าวตามวิถีไทย

การปลูกข้าว

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอดีตถูกเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของชาติเพราะทำให้เกิดรายได้จากการส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้แทนแรงงานคน ก็ยังถือว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติไม่เปลี่ยนแปลงไปและที่สำคัญยังพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพออกมาให้คนไทยได้ทานหลากหลายชนิด เมื่อข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย วันนี้เรามี 3 วิธีทำนาข้าวตามวิถีไทย มาแนะนำให้เป็นความรู้ค่ะ

3 วิธีทำนาข้าวตามวิถีไทย

1.การปลูกข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่ คือวิธีทำนาตามวิถีไทยด้วยการปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขัง เช่น บริเวณเชิงเขาซึ่งเป็นพื้นที่ราบหรือที่ลาดชัน ไม่สามารถไถเตรียมดินได้เหมือนพื้นที่นาสำหรับปลูกข้าวทั่วๆไป การปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบาโดยปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยการหยอดเมล็ดข้าวลงในหลุมแล้วใช้เท้ากลบดินปากหลุม การทำข้าวไร่นิยมปลูกกันมากในบริเวณที่ราบสูงตามไหล่เขาทั้งภาคเหนือและภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.การปลูกข้าวแบบนาหว่าน
การปลูกข้าวแบบนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงในพื้นที่นาที่ได้ไถเตรียมดินไว้ การปลูกข้าวด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากประหยัดเวลาและประหยัดแรงงาน การทำนาหว่านยังแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

1) นาหว่านข้าวแห้ง หมายถึงการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นดินหลังจากการไถครั้งแรกในช่วงที่ฝนยังไม่ตก เมล็ดข้าวที่หวานจะตกลงไปในร่องดินเมื่อฝนตกเมล็ดข้าวก็จะงอกขึ้นมา

2) นาหว่านข้าวงอก หมายถึง การนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะจนงอก มีขนาดตุ่มตาหรือมีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตรไปหว่านลงในกระพื้นที่นาซึ่งมีการเตรียมดินหรือปรับที่นาให้สม่ำเสมอไว้แล้ว ที่นาสำหรับทำนาหว่านควรมีคันนาล้อมรอบและคุมคุมปริมาณน้ำได้

3.การปลูกข้าวแบบนาดำ
การปลูกข้าวแบบนาดำ หมายถึง การทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ก่อน เรียกว่าการเพาะกล้า เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการจะถอนต้นกล้าไปปักดำในพื้นที่นาที่เตรียมไว้ และเป็นวิธีปลูกข้าวที่ต้องใช้แรงงานมาก

การถอนต้นกล้า
การถอนต้นกล้า
การดำนา

การปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ เป็นวิธีทำนาข้าวตามวิถีไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถึงแม้จะมีวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ๆเข้ามาเช่นการทำนาโยนหรือการปลูกข้าวแบบโยนกล้า แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ซึ่งขั้นตอนและวิธีการปลูกข้าวยังมีรายละเอียดอีกหลายขั้นตอน ricedee.com จะนำเกร็ดความรู้มานำเสนอในบทความต่อๆไปอย่าลืมติดตามนะคะ

ข้าวหอมมะลิของไทยดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย ดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ในช่วงต้นปี 2559 ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นเดียวกัน พิเศษไปกว่านั้นไทยยังเป็นประเทศต้นกำเนิดในการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลก

ข้าวหอมมะลิของไทย

ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นข้าวนาปีที่ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ เม็ดเรียวยาวสีขาวหรือครีมอ่อนๆใสเป็นเงา หุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ

ข้าวหอมมะลิ

ทำให้เป็นข้าวที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทย จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างชื่อเสียงทำให้ต่างชาติรู้จักข้าวหอมมะลิของไทยไปทั่วโลก

ความเป็นมาของข้าวหอมมะลิ
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ กำเนิดข้าวหอมมะลิเริ่มขึ้นเมื่อปี 2493-2494 โดยพนักงานของกรมการข้าว ชื่อ นายสุนทร สีหะเนิน ได้รับมอบหมายให้ออกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออก และในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เก็บคัดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 199 รวง มีการระบุหมายเลขไว้อย่างชัดเจน และได้ส่งไปทดลองปลูกที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ไปทดลองและทดสอบในพื้นที่ปลูกข้าวตามภาคต่างๆ ทำให้พบว่าข้าวหอมมะลิรวงหมายเลขที่ 105 ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ดินทรายภาคอีสาน เมล็ดข้าวเรียวยาว ความหอมของข้าวยังคงเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนโดยปลูกเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม ทำให้การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ขยายผลออกไปจนทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขั้นตอนการปลูกข้าวนาดำของชาวนา

เริ่มจากการคัดเมล็ดข้าวปลูกพันธ์ดี มีข้าวหอมมะลิ105,ข้าวไรซ์เบอรี่,ข้าวเหนียวดำพันธ์ลืมผัว,ข้าวเหนียว กข6,ทับทิมชุมแพ

เตรียมพื้นที่เพาะปลูก

ต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโต

ต้นกล้าโตพอที่จะถอนเอาไปปักดำได้

การปักดำ

การดูแลรักษา สูบน้ำ ใส่ปุ๋ย เราเน้นใช้ปุ๋ยคอก จากมูลสัตว์ แกลบ และใบไม้ และใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้เป็นส่วนน้อย
ข้าวเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว

ต่อด้วยขั้นตอนการตากข้าว หากแดดแรงใช้เวลาตาก 2-3 วัน

เก็บข้าวเปลือกไว้ในโกดังโรงสีข้าวโดยไม่ใช้สารกันมอดหรือกันแมลงใดๆ เราเป็นเจ้าของโรงสีข้าวชุมชน สีข้าวขายเอง และรับสีข้าวชุมชนทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ

จากข้าวเปลือกสีออกมาเป็นข้าวสาร

แพ็คใส่ถุงพร้อมจำหน่ายเพื่อให้ได้ข้าวสารคุณภาพดี ข้าวสาร สด! ใหม่! ไม่เหม็นอับ เราสีข้าวตามออร์ แพ็คตามออร์เดอร์ นะครับ