อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด
(2 กุมภาพันธ์ 2021) จัดส่งแล้วข้าวกล้องหอมมะลิใช้เป็นของชำร่วย

(2 กุมภาพันธ์ 2021) จัดส่งแล้วข้าวหอมมะลิใช้เป็นของที่ละลึกในงานฌาปนกิจ

(22 กุมภาพันธ์ 2020) จัดส่งแล้ว ของชำร่วย ของรับไหว้ 750 ชุด

ข้าวจากชาวนาส่งตรงถึงมือคุณ ปลูกเอง สีขายเองข้าวสารใหม่สดเสมอ ไม่ใช้สารกันมอดกันแมลง เน้นใช้ปุ๋ยอินทรี

(15 ตค. 2019) ส่งแล้ว 2,200 ชุด (2 ตัน) ของรับไหว้ ของชำร่วย ทำจากข้าว ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนครับ


ข้าวจำหน่ายในปี 2019 เก็บเกี่ยวเมื่อ 2-5 พฤศจิกายน 2018 พร้อมจำหน่ายนะครับ


จัดส่งสินค้า ข้าวมงคล ของรับไหว้ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ


ข้าวใหม่เก็บเกี่ยวเรียบร้อย
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวกข6 ทับทิมชุมแพ เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 07.11.17


การตากข้าว
ขั้นตอนการตากข้าว 07.11.17-10.11.17