ขั้นตอนการปลูกข้าวนาดำของชาวนา

เริ่มจากการคัดเมล็ดข้าวปลูกพันธ์ดี มีข้าวหอมมะลิ105,ข้าวไรซ์เบอรี่,ข้าวเหนียวดำพันธ์ลืมผัว,ข้าวเหนียว กข6,ทับทิมชุมแพ

เตรียมพื้นที่เพาะปลูก

ต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโต

ต้นกล้าโตพอที่จะถอนเอาไปปักดำได้

การปักดำ

การดูแลรักษา สูบน้ำ ใส่ปุ๋ย เราเน้นใช้ปุ๋ยคอก จากมูลสัตว์ แกลบ และใบไม้ และใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้เป็นส่วนน้อย
ข้าวเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว

ต่อด้วยขั้นตอนการตากข้าว หากแดดแรงใช้เวลาตาก 2-3 วัน

เก็บข้าวเปลือกไว้ในโกดังโรงสีข้าวโดยไม่ใช้สารกันมอดหรือกันแมลงใดๆ เราเป็นเจ้าของโรงสีข้าวชุมชน สีข้าวขายเอง และรับสีข้าวชุมชนทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ

จากข้าวเปลือกสีออกมาเป็นข้าวสาร

แพ็คใส่ถุงพร้อมจำหน่ายเพื่อให้ได้ข้าวสารคุณภาพดี ข้าวสาร สด! ใหม่! ไม่เหม็นอับ เราสีข้าวตามออร์ แพ็คตามออร์เดอร์ นะครับ